Garanti Bilgileri

Garanti şartları

 1. 1.    Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
 2. 2.    Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün teslim süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine, teslim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisine giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 3. 3.    Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 4. 4.    Ürünün garanti süresi içerisinde, malzeme veya imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli  yada başka herhangi bir isim altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. 5.    Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

a)    Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması,

b)    Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

c)    Firmanın servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçıdan birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini ve  kusur oranında bedel indirimi talep edebilir.

 1. 6.    Tüketicinin ürünü tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 4 üncü ve 5 inci maddeler uygulanmaz.
 2. 7.    Tüm bu garanti ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran hususların olmadığı durumda geçerlidir.
 3. 8.    Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için sanayi ve ticaret bakanlığı tüketicinin ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

 

Ürünü Garanti Dışına Çıkaran Hususlar

 1. 1.    Risa alüminyum radyatör tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uyulmaması,
 2. 2.    Tesisatta ilk çalıştırmada veya sonrasında test amaçlı dahi olsa kuyu suyu kullanılması, ph(min.6,5-max 8.) toplam sertlik(min.1 fr-max 5. Fr),klorür (min 0.ppm-max 250 ppm), iletkenlik(min 0ms-max 600 ms) sınırları dışında değerlere sahip, deforme edici, aşındırıcı kireçlendirici suların kullanılması,
 3. 3.    Tesisat tekniğine uygun olmayan yanlış tesisat veya yanlış montaj yapılması,
 4. 4.    Su giriş basıncının 10 Bardan yüksek olduğu tesisatlarda, basınç düşürücü kullanılmaması,
 5. 5.    Bina ve Tesisat topraklanmasının yönetmeliklere uygun olarak yapılmamış olması,
 6. 6.    Tesisat suyunun donması ile oluşan oluşan arızalar,
 7. 7.    Yükleme, taşıma, indirme, stoklama veya montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelen hasarlar,
 8. 8.    RİSA Alüminyum Radyatör’ün yazılı onayı olmaksızın inhibitor, antifiriz, PH düzenleyici, kireç ve bakteri önleyici, radyatör verimini artırdığı iddia edilen kimyasallar vb. maddelerin kullanılması,
 9. 9.    Ürünün montaj öncesi  inşaat alanında stoklama koşullarından kaynaklanan korozif etkiye maruz kalması, darbe alınması vb. gibi hasarlar,
 10. 10.  Radyatörlerin sert veya aşındırıcı temizlik malzemeleriyle temizlenmeye çalışılması ve bu sebeple yüzeyde oluşan kusurlar,
 1. 11.  Garanti belgesinin İbraz edilmemesi veya garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahrifat yapılması, ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

12. Garanti süresindeki anlaşmazlıklarda fatura tarihi esas alınır ve  faturanın ibrazı gereklidir.

RİSA ALÜMİNYUM RADYATÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

 1. 1.    Alüminyum radyatörlerinizi kesinlikle şehir şebeke suyunda doğrudan bağlamayınız.
 2. 2.    Maksimum işletme sıcaklığı 100 C dir.
 3. 3.    Taşıma ve nakliye sırasında , yüzeyin çizilmemesi ve darbelerden dolayı radyatör dilimlerinin eğilmemesi için dikkat ediniz.
 4. 4.    Radyatörlerin istiflenmesinde; duvara veya sağlam bir yere diklenmesine yüzeyler birbirine gelecek şekilde dizmeyiniz.
 5. 5.    Radyatörlerinizi elektrik akımlarından koruyunuz.
 6. 6.    Radyatörlerinizi işletme basıncından daha yüksek olan basınçlardan koruyunuz.
 7. 7.    Radyatörlerinizi mekanda, hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yetiştirmeniz daha fazla verim almanızı sağlayacaktır.
 8. 8.    Isıtmak istediğiniz mekanın Kcal hesabına uygun radyatörü takınız, aksi takdirde ısınmama problemiyle karşılaşacaksınız.
 9. 9.    Mekanınızın ısı yalıtımının muntazam olması enerji sarfiyatınızı olumlu yönde etkileyecektir.

10. Radyatörlerinizi temizlemek için kesinlikle  solvent eritici madde kullanmayınız.

11. Radyatörlerinizi sabunlu su veya normal su ile; eritici madde ihtiva etmeyen ve ovalama gerektirmeyen bir temizlik malzemesi ile temizleyiniz.

12. Tesisatınızdaki su, tesisatta sirkülasyon yaptığı sürece saf su halini alır, bundan dolayı tesisatınızdaki suyu sık değiştirmeyiniz. Ayrıca radyatörlerinizde oluşabilecek korozyonlara karşı Alüminyum korozyon  inhibitörü kullanılmasını önemle  tavsiye ediniz.

13.   Radyatörlerinizi kesinlikle yetkili ve ehli olmayan sıhhi tesisatçılarına bağlatmayınız.

14. Risa  Alüminyum Radyatörleri; kullanma kılavuzuna uyulması şartıyla bütün parçaları 5 yıl garanti edilmiştir. Dış yüzey kaplamasında kullanılan boyanın darbe sonucu çatlaması, çizilmesi, nemden dolayı oluşabilecek oksitlenmeler, nakliye ve taşınma hataları ile montaj ve tesisat hataları garanti kapsamı dışındadır.